Obecnie tradycje  Pułku Ułanów Karpackich kultywują:

18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy

Z dniem 26 lutego 2009 roku, w garnizonie Białystok, rozpoczął się długi i żmudny proces tworzenia najmłodszego stażem z dotychczas istniejących w naszych siłach zbrojnych - pułków rozpoznawczych - 18 pułku rozpoznawczego. Pułk rozpoczął funkcjonowanie 1 lipca 2009 roku, a jego pierwszym dowódcą został płk dypl. Piotr OLESZCZAK.

Formalnie jednostka podporządkowana jest Dowódcy Wojsk Lądowych. Struktura jednostki opiera się o kompanie rozpoznawcze wyposażone min.: w transportery BWP-1, BWR-1 i BRDM-2.

Zgodnie z wydaną Decyzją nr 82/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyróżniającej nazwy 18 pułkowi rozpoznawczemu kultywuje i dziedziczy on tradycje następujących jednostek:

a)    18 Dywizji Piechoty (1918-1939),

b)    10 pułku ułanów litewskich (1918-1939),

c)    42 pułku piechoty (1918-1939),

d)    18 Brygady Zmechanizowanej (1994-2001),

e)    18 Brygady Obrony Terytorialnej (2002-2007),

f)     18 batalionu obrony terytorialnej (2008-2009),

g)    Ułanów Karpackich:

  • Pułku Ułanów Karpackich (1940-1948);
  • 73 pułku zmechanizowanego "Ułanów Karpackich" (1955-1998);
  • batalionu czołgów "Ułanów Karpackich" 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej (1999-2001);
  • 4 batalionu czołgów "Ułanów Karpackich" 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów
    im. Romualda Traugutta w Lublinie (2001-2011);
oraz przyjął nazwę wyróżniającą "Białostocki". Swoje święto obchodzi 30 czerwca.

        Kolejny etap w krótkiej historii tej jednostki wyznacza Decyzja Nr 192/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 18 Białostockiego pułku rozpoznawczego.

  Odznaka pamiątkowa


             Oznaka rozpoznawcza

                          Proporczyk na beret            Zgodnie z tradycją proces formowania każdej jednostki symbolicznie kończy się z chwilą otrzymania sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo miasta i regionu, w którym stacjonuje jednostka. Tak i w tym przypadku,dzięki ofiarności społeczeństwa,
pułk otrzymał sztandar wojskowy. W dniu 30 czerwca 2011 roku aktu jego wręczenia dokonał zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski. Ta podniosła uroczystość z udziałem władz i społeczeństwa  miała miejsce na białostockim rynku.

            > Więcej informacji na oficjalnej stronie pułku

Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Wyskoty - Zakrzewskiego w Rzeszynku
 

Rzeszynek to mała wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie. Usytuowana na zachodnim wybrzeżu jeziora Gopło, pomiędzy miejscowościami Rzeszyn i Kościeszki obok trasy Kruszwica - Skulsk, na dawnym Szlaku Bursztynowym oraz na obszarze Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.

Historia szkoły sięga czasów sprzed I wojny światowej. Do dziś funkcjonują dwa budynki szkolne: w Rzeszynku i Rzeszynie dzięki adaptacji pałacu Amrogowiczów w Rzeszynku na sale lekcyjne.

 

 

 

Rada Pedagogiczna z dyrektorem szkoły, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wystąpili do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rzeszynku imienia pułkownika Stanisława Wyskoty - Zakrzewskiego oraz prawa posiadania przez nią sztandaru.


17 lutego podczas sesji Rady Gminy jeziorańscy radni podjęli uchwałę w tej sprawie, która weszła w życie 18 czerwca 2010 r. w dzień uroczystości nadania szkole imienia jej patrona płk Stanisława Wyskoty - Zakrzewskiego i wręczenia sztandaru.


Do tej uroczystości społeczność uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników przygotowywała się od marca 2009 roku. Dzięki staraniom dyrektor szkoły Pani Wiesławy Maciejewskiej i nauczycieli w szkole powstał "Kącik Patrona". Znajduje się w nim sztandar, portret płk Stanisława Wyskoty- Zakrzewskiego oraz pamiątki przekazane przez jego synów.


  
             
Dlaczego szkoła w Rzeszynku wybrała właśnie takiego patrona? Nam Ułanom Karpackim tłumaczyć tego nie trzeba, ale o tym więcej tutaj.


Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Bohaterów Monte Cassino
 
         Związek jest lokalną organizacją harcerską, działająca w małopolskiej Skawinie (znanej głównie dzięki nieistniejącej dziś hucie aluminium) w powiecie krakowskim, położonej kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa. Pomysłodawcą powstania tej organizacji były środowiska harcerskie związane, z prężnie działającym, kręgiem instruktorskim "Czerwony Mak" im. Bohaterów Monte Cassino (dawniej w ramach ZHP). Komendantem Związku jest hm. Kazimierz Dymanus, Struktura organizacji liczy 8 drużyn harcerskich, jedną gromadę zuchową oraz pocztę harcerską.

     

 

     Jednym z celów działania NZH "Czerwony Mak" jest kultywowanie i upowszechnianie historycznych tradycji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Stowarzyszenie prowadzi też - unikatową jak na polskie warunki - Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen. Władysława Andersa.

         Harcerze w ramach swej statutowej działalności odwiedzili kilkakrotnie cmentarze polskich żołnierzy w całej niemal europie. Z wypraw tych przywozili ziemię, która jest obecnie przechowywana w Izbie Pamięci.

        Związek jest jednym z członków Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. Uczestniczy we wszystkich obchodach rocznic upamiętniających czyn zbrojny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

        Za swoją dotychczasową działalność został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem "Pro Memoria" i Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju".   


  
   
 

> Więcej informacji na tej stronie.Stowarzyszenie Ułanów Karpackich