UŁAN KARPACKI

Był, jest i nadal będzie skarbnicą wiedzy historycznej o Pułku Ułanów Karpackich, rzadkim zbiorem aktualności i barwnie opowiedzianych wspomnień.

Pismo, jak na wojenne czas przystało - dość skromne, ukazało się po raz pierwszy na egipskiej ziemi w roku 1942, w redakcji Zbigniewa i Witolda Kawalców, Leona Kmity i Stefana Jankowicza.

Od 1947 r. wydawany przez Związek Ułanów Karpackich w Wielkiej Brytanii (już nieistniejący). Począwszy od numeru 133 "Ułan Karpacki" wydawany jest w Polsce jako periodyk. Jego redaktorem naczelnym przez wiele lat był śp. Tomasz Skrzyński, obecnie funkcję tą pełni kol. Andrzej Furman.

 Praca zbiorowa w redakcji Jana BIELATOWICZA

UŁANI KARPACCY

Arcyciekawy zarys historii Pułku pod redakcją Jana Bielatowicza. Książka napisana na podstawie obszernego materiału archiwalnego, głównie zapisków i barwnych relacji naocznych świadków - żołnierzy tworzących bogatą historię Pułku.

Wydawnictwo ukazało się dzięki członkom byłego Związku Ułanów Karpackich w Derby – Anglia. 
Wyd. Londyn 1966 r.

 


Emil S. MENTEL,  Stanisław RADOMYSKI

PUŁK UŁANÓW KARPACKICH

Książka wydana w 50 - tą rocznicę powstania Pułku. Zbiór informacji o bojowych wyczynach bitnego oddziału walczącego na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Apenińskim.

Oficyna Wydawnicza "AJAKS" przy wsparciu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Pruszków 1993 r. ISBN: 8385621296.

Tadeusz MROCZKOWSKI

GRANDE BATTAGLIA


Niniejsza książka przedstawia wojenną biografię autora. Przedstawione tu historie oparte są na osobistych przeżyciach i odczuciach, znanych faktach i zachowanych dokumentach. Barwne i subtelne, czasem bardzo osobiste, doskonale osadzone w realiach wojennego życia.
To żywe opowieści o codzienności niełatwego żołnierskiego życia, trudach i specyfice walki, odpowiedzialności, ciężarze dowodzenia, przyjaźni i … śmierci. „Grande battaglia” to znakomita lektura dla wszystkich pasjonatów historii najnowszej, oraz tych wszystkich których interesuje specyficzne spojrzenie - z innej niż przywykliśmy perspektywy - na koszmar wojny.

Wydawnictwo SUK. Warszawa-Gliwice - Poznań 2012 r.
Lesław KUKAWSKI, Andrzej JEZIORKOWSKI

SZTANDARY KAWALERII POLSKIEJ XX WIEKU

Nie ma specjalnej potrzeby zachęcania miłośników polskiej kawalerii do sięgnięcia po tę publikację. Ponad 600 stron tekstu opatrzonych licznymi fotografiami i rysunkami bandolierów oraz 136 plansz barwnych sztandarów.

Niekwestionowany autorytet autora jest wystarczającą gwarancją, że końcowy efekt zadowoli nawet najbardziej wybrednych.


Wydawnictwo Eko-Dom Sp. z o.o., Grajewo 2009 r.

ISBN: 8392659589, 978-83-926595-8-7

Grzegorz ŁUKOMSKI

GENERAŁ BRYGADY WŁADYSŁAW BOBIŃSKI (1901-1975). KAWALERZYSTA I DOWÓDCA WOJSK PANCERNYCH


To biografia żołnierza, oficera i dowódcy, któremu przypadła
w udziale nie tylko walka, i często gorzkie związane z nią rozcza­rowania, lecz i ostateczne zwycięstwo, a następnie trudne powojenne lata na obczyźnie.
O generale Bobińskim napisano dotąd bardzo niewiele, jego życie i dokonania, bez wątpienia znaczące, nie były przedmiotem szczególnego zainteresowania historyków zajmują­cych się najnowszymi dziejami polskiego oręża.
Profesor Łukomski postanowił to zmienić i chwała mu za to. Prezentowana praca jest pierwszą w cało­ści poświęconą życiu i działalności generała brygady Władysława Bobińskiego – pierwszego Dowódcy Pułku Ułanów Karpackich.

Wydawnictwo Opalgraf, Poznań – Londyn 2008 r.,
ISBN: 8392050134, 9788392050131


Zdzisław PICHETA

SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH 2 IV 1940 - 2 V 1942. SPIS ŻOŁNIERZY


Publikacja ta oprócz  bardzo szczegółowych danych nt.: organizacji BSK i SBSK (w tym Pułku Ułanów Karpackich) zawiera spis imienny 5885 żołnierzy, z czego tylko w 278 przypadkach nie udało się ustalić numerów ewidencyjnych. 
Autor poprzestał na dotychczasowych ustaleniach, ponieważ ze względu na brak materiałów źródłowych nie ma gwarancji jego pełnego uzupełnienia.

Wydawnictwo Związku byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich "Tobrukczycy" przy wsparciu fundacji Polonia Aid Foundation Trust, Londyn 1998 r.
Roman JARYMOWICZ

DZIEJE KAWALERII. OD PODKÓW DO GĄSIENIC

Autor podjął się trudnej sztuki opisania dziejów kawalerii od zarania dziejów - i to nie tylko tej klasycznej, konnej - ale i kawalerii pancernej i powietrznej. Ta swoista kronika rozpoczyna się w momencie, gdy pierwszy człowiek wsiadł na grzbiet konia, i trwa aż po operację Cobra II w Zatoce Perskiej (2003). Dzieje kawalerii rozpoczynają się zatem i kończą na Bliskim Wschodzie. Kawaleria jako formacja wojskowa zawsze miała swój charakter, żargon i tradycyjnie wykonywane zadania bojowe, o czym czytelnik jest informowany na bieżąco w trakcie lektury.

Wydawnictwo "Bellona". Warszawa 2010 r.


Paweł TANEWSKI

OSTATNI KAWALER

Całkiem udana próba zmierzenia się z legendą "Adzia" - Adolfa Marii Bocheńskiego. Pisarza i publicysty politycznego, kawaler maltański, podporucznik Pułku Ułanów Karpackich.


Wydawnictwo    "Bernardinum", Pelplin 2007 r.
ISBN    8373804609, 9788373804609

B. WOJCIECHOWSKI, Z. SAWICKI

POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE. PAMIĄTKI

Przedstawiony w książce materiał ikonograficzny zawiera symbole wszystkich rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych wprowadzone przez ówczesne władze wojskowe na mocy rozkazów Naczelnego Wodza i Ministerstwa Spraw Wojskowych, bądź na mocy rozkazów dowódców wyższego szczebla, a także oficjalnie nie zatwierdzone stosowane w latach 1939-1947 w PSZ.

Znalazły tu swoje miejsce ordery i odznaczenia, odznaki i oznaki, dokumenty, elementy umundurowania, oporządzenia i inne pamiątki, które towarzyszyły polskiemu żołnierzowi w jego trudnej i pełnej poświęceń drodze w PSZ na Zachodzie.

Wydawnictwo SPARTAN zachowało charakterystyczną szatę edytorską oraz sposób i szczegółowość opisu, znane z serii książek poświęconych tej samej tematyce, wydawanych min.: przez Pantera Books.

Wydawnictwo STUDIO SPARTAN. Gdynia - Warszawa 2009 r.
ISBN: 978-83-906429-8-7
T. KRZĄSTEK, W. WÓJCIK, A.Cz. ŻAK

DEPOZYTY ŻOŁNIERZY PSZ NA ZACHODZIE

Jest to kronika losu żołnierskiego. Zawarto w niej biogramy dowódców, którzy dowodzili Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie oraz SBSK pod Tobrukiem i dowódców 2 Korpusu Polskiego.
W skróconym zarysie ukazano udział jednostek w bojach, w których ginęli żołnierze (w tym i PUK).
W jednym z podrozdziałów omówiono tradycje jednostek oraz proces ich przekazywania w latach 1991-2003 oddziałom Sił Zbrojnych III Rzeczypospolitej.
W pełnym zakresie opublikowana została imienna lista poległych żołnierzy, których depozytów dotąd nie podjęto. Będzie ona cenną wskazówką dla rodzin poszukujących swoich bliskich poległych pod Tobrukiem, Monte Cassino, Ankoną, Bolonią i w wielu innych miejscach.
Uzupełnieniem tekstów są zdjęcia pamiątek z depozytów, osobistych i najdroższych rzeczy, jakie mieli żołnierze przy sobie w chwili śmierci.

Wydawnictwo: Adam Marszałek. Warszawa - Toruń 2003 r.
ISBN: 83-7322-736-9

Józef PLEBAN

WSPOMNIENIA WOJENNE KARPACKIEGO UŁANA

Książka zawiera osobiste wspomnienia z tamtych lat. Autor opisuje tu swoją drogę do Armii Polskiej na Wschodzie, poprzez twardą wojenną służbę w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, dalszą w Polskim 2 Korpusie, a skończywszy na służbie powojennej w Anglii i powrocie do Polski w czerwcu 1947 r.

Wydawnictwo:  Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego. Olsztyn 1997r.
Seria wydawnicza:  Biblioteka Olsztyńska; Nr 39. ISBN 0239-7854.
Praca zbiorowa w redakcji Józefa PLEBANA

OD TOBRUKU DO MONTE CASSINO. Historia. Pamięć. Poezja

Najlepszą rekomendacją dla tej książki jest zawarte we wstępie krótkie objaśnienie. Oto wybrane fragmenty: „W książce zawarte zostały nie tylko opisy i wspomnienia dotyczące historii wojennej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, 3 Dywizji Strzelców Karpackich i II Korpusu Polskiego, lecz także te związane z życiem żołnierzy, (…) mogące stanowić nie tylko lekturę, lecz także cenne przykłady ofiarności życia i zdrowia dla Ojczyzny, cechujące zwłaszcza młodzież przedzierającą się przez szereg krajów, aresztowanych i krzywdzonych po drodze, do upragnionego przez nich wojska polskiego w Afryce i w Związku Radzieckim.”.

Pracownia Wydawnicza "ElSet". Olsztyn 2004 r.
ISBN: 83-89151-16-2

 


Adam MAJEWSKI

ZACZĘŁO SIĘ W TOBRUKU

"Zaczęło się w Tobruku" to przepiękna opowieść o Adolfie Bocheńskim, podchorążym Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a następnie podporuczniku Pułku Ułanów Karpackich, który dzięki swej niezwykłej odwadze i koleżeńskiej postawie zdobył niespotykaną na owe czasy popularność wśród polskich żołnierzy walczących na Środkowym i Bliskim Wschodzie oraz we Włoszech.

Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1980 r. ISBN: 9788322205235

 


Tomasz SKRZYŃSKI, Przemysław KOPIJ

PUŁK UŁANÓW KARPACKICH    1940 – 2010

Suplement do Nr 150 "Ułana Karpackiego". Przedstawia bogate kalendarium Pułku Ułanów Karpackich wzbogacone licznymi zdjęciami.  Posiada wykaz żołnierzy, którzy zginęli na polu chwały, jak również odznaczonych Orderem Virtuti Militari. Zawiera też zestaw odznak i żurawiejek wszystkich pułków polskiej kawalerii.

Wydany z okazji 70-tej rocznicy powstania Pułku Ułanów Karpackich. Wyd. Poznań 2010 r.Tadeusz KRZĄSTEK

TOBRUK - PAMIĄTKI CHWAŁY KARPATCZYKÓW

Album jest zbiorem bardzo wielu zdjęć żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Zdjęć, których większość można zobaczyć po raz pierwszy.

Wydawnictwo "VIPART". W-wa 2010 r. ISBN: 9788387124748.
 


 


Zbigniew LALAK, Andrzej KAMIŃSKI

KAWALERIA PANCERNA W PSZ 1940-1945.
ORGANIZACJA I STRUKTURA

W swojej książce autorzy przedstawili rozwój organizacyjny jednostek kawalerii we Francji, Wielkiej Brytanii oraz na Bliskim Wschodzie. Szczegółowo omówiono powstanie:
-  Pułku Ułanów Karpackich,
- 10. Pułku Strzelców Konnych,
- 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich,
- 9. Pułku Ułanów Małopolskich,
- 12. Pułku Ułanów Podolskich,
- 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
- 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich,
- 7. Pułku Ułanów Lubelskich,
- 3. Pułku Ułanów Śląskich
- 10. Pułku Huzarów.
Pozycja ilustrowana jest 200 fotografiami, schematami organizacyjnymi oraz 58 kolorowymi schematami malowań zarówno czołgów jak i samochodów pancernych używanych w PSZ.

Wydawnictwo „Pegaz-Bis” 2006 r. ISBN:   83-60619-00-X 

Zbigniew LALAK

BROŃ PANCERNA W PSZ 1940-1945.
ORGANIZACJA I STRUKTURA

Publikacja poświęcona zagadnieniom zastosowaniem broni pancernej w Polskich Siłach Zbrojnych w latach 1939-1945. Omówiono powstawanie polskich jednostek pancernych we Francji, Wielkiej Brytanii, ZSRR i na Bliskim Wschodzie. Atutem książki są liczne fotografie i rysunki czołgów i pociągów pancernych oraz tabele przedstawiające organizację i strukturę jednostek.

Wydawnictwo „Pegaz-Bis” 2005 r. ISBN:   83-922002-0-9.

 
 

Janusz MAGURSKI

WOZY BOJOWE POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH 1940-1946

Wozy Bojowe Polskich Sił Zbrojnych 1940-46 to pierwsze tego typu opracowanie w polskiej literaturze fachowej. Autor, ceniony znawca broni pancernej, omówił w niej historię powstania i rozwoju jednostek pancernych Armii Polskiej we Francji oraz Polskich Sił Zbrojnych walczących u boku armii brytyjskiej na tle sił pancernych Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Szczegółowo opisał wszystkie typy i warianty opancerzonych wozów bojowych: czołgów, dział samobieżnych, transporterów opancerzonych, samochodów pancernych, pojazdów specjalnych, które znajdowały się na uzbrojeniu PSZ w latach 1940-46. Całość opracowana została przy szerokim wykorzystaniu materiałów archiwalnych, ilustrują ją liczne rysunki, plansze barwne oraz kilkaset czarno-białych i kolorowych fotografii. Tekst uzupełniają schematy organizacyjne polskich jednostek i pododdziałów pancernych.

Wydawnictwo Lampart 1998 r. ISBN: 8386776390.

   
 
Andrzej Antoni KAMIŃSKI, Tomasz SZCZERBICKI

SAMOCHODY PANCERNE I TRANSPORTERY OPANCERZONE WOJSKA POLSKIEGO 1918-1950

W oparciu o blisko 130 archiwalnych fotografii autorzy przedstawili historię ponad 50 marek samochodów pancernych i transporterów opancerzonych Wojska Polskiego z lat 1918-1950 - zarówno etatowych jak i pozyskiwanych doraźnie, czy produkowanych własnym sumptem (w latach 1919-1920), czy zdobycznych (w czasie wojny). Po raz pierwszy ujrzymy zestawienie marek samochodów pancernych, których używali nasi żołnierze podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Wydawnictwo Almapress 2010 r. ISBN: 978-83-70204-13-6.

 

Andrzej Antoni KAMIŃSKI, Tomasz SZCZERBICKI

POJAZDY POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE 1939-1947

Wyjątkowa publikacja, która powstała w oparciu o 750 archiwalnych, nigdy nie publikowanych zdjęć wojskowych pojazdów mechanicznych (motocykle, samochody osobowe, ciężarówki bojowe, czołgi) używanych przez polskich żołnierzy na zachodnich frontach II wojny światowej. Zdjęcia opatrzone są dokładnymi opisami pojazdów i jednostek, w których były wykorzystywane.
Jako tło powieści w chronologicznym porządku przedstawione są najważniejsze etapy historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zakres czasowy obejmuje wszystkie okresy funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych, od początków we Francji do rozwiązania w Wielkiej Brytanii.

Wydawnictwo L&L 2008 r. ISBN: 978-83-60597-23-1

   

 Andrzej Antoni KAMIŃSKI

OD "ACROMY" DO "ZWYCIĘZCY"

Seria albumów prezentująca nazwy własne i znaki rozpoznawcze pojazdów stosowanych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Praca jest wynikiem wieloletnich poszukiwań autora, dzięki którym udało się zgromadzić około 400 fotografii z nazwami własnymi nadawanymi pojazdom oraz około 700 zdjęć pokazujących sposoby umieszczania znaków rozpoznawczych na pojazdach i sprzęcie używanych przez polskich żołnierzy.

Wydawnictwo Phantom 2001 r. ISBN: 83-903885-0-2

 
 Praca zbiorowa

PUŁK UŁANÓW KARPACKICH 1942-1944

Prawdziwa perełka i unikat w jednym - nie tylko dla historyków. Wydana w 1945 r. w Kairze, praktycznie nie do  dostania.
Pokaz w formie prezentacji jak i same zdjęcia można obejrzeć tutaj:

 http://kresy-siberia.com/gallery/main.php?g2_itemId=16169

Ta niewielka książka, licząca zaledwie 48 stron, zawiera oprócz osobistych wspomnień i refleksji także opisy walk. o dużej wartości wojskowo - historycznej. Przy ich opracowaniu jako źródła służyły rozkazy wyższych przełożonych i dowódcy pułku, komunikaty rozpoznawcze różnych szczebli dowodzenia, meldunki sytuacyjne, dziennik działań pułku oraz zeznania i dokumenty jeńców.

Wydawnictwo Pułk Ułanów Karpackich 1945 r.

 
Praca zbiorowa w redakcji Krzysztofa KOMOROWSKIEGO

BOJE POLSKIE 1939-1945. PRZEWODNIK ENCYKLOPEDYCZNY

Historiografia dotycząca polskiego wkładu militarnego w II wojnę światową jest bogata. Kampanie, operacje, a nawet potyczki zostały mniej lub bardziej wyczerpująco opisane przez historyków. Jednakże otwarcie wielu archiwów, ujawnienie nieznanych dotąd dokumentów pozwala na uzupełnienie, a czasem i na weryfikację dotychczasowego stanu wiedzy o wydarzeniach.

Takiemu celowi ma służyć opracowany w Wojskowym Biurze Badań Historycznych Leksykon. Publikacja składa się ze 150 haseł, każde hasło jest ilustrowane szkicem przebiegu bitwy czy boju, a także załącznikiem o uzbrojeniu i umundurowaniu wojsk w tym okresie. 

Wydawnictwo BELLONA 2009 r. ISBN: 978-83-11-10357-3