Witamy na stronie

Stowarzyszenia Ułanów Karpackich

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2009 roku i prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001, nr 79 poz. 855 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz Statutu Stowarzyszenia.

Teren działania to głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Poznań.
 
...Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech
ku pożytku dobra wspólnego
pomoże.

Jan Kochanowski

Główne cele:  

> integracja środowisk kombatantów Pułku Ułanów Karpackich oraz byłych żołnierzy: 73 pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackich, batalionu czołgów Ułanów Karpackich 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej i 4 batalionu czołgów Ułanów Karpackich 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów, innych osób jednostek organizacyjnych i instytucji kultywujących chlubne tradycje Pułku Ułanów Karpackich oraz członków ich rodzin a także sympatyków;

> utrwalanie w pamięci narodowej, a zwłaszcza wśród młodzieży historii oraz bohaterstwa żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich;

> propagowanie postaw patriotycznych sprzyjających obronności oraz pogłębiających wiedzę historyczną o Wojsku Polskim;

> stała współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, a w szczególności z jednostkami wojskowymi, szkołami, drużynami harcerskimi oraz instytucjami kontynuującymi tradycje Pułku Ułanów Karpackich;

> gromadzenie, utrwalanie i ochrona pamiątek związanych z działaniami Pułku Ułanów Karpackich i jednostek kultywujących jego tradycje.

 Kto może być członkiem ?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także cudzoziemiec, który jest kombatantem Pułku Ułanów Karpackich, był żołnierzem 73 pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackich lub batalionu czołgów Ułanów Karpackich 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej, był żołnierzem 4 batalionu czołgów Ułanów Karpackich 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów.


Członkiem zwyczajnym może być również osoba fizyczna, która jest członkiem rodziny żołnierza wyżej wymienionych jednostek lub będąca sympatykiem historii i tradycji Pułku Ułanów Karpackich.Nowy Jork

Londyn

Warszawa